As Sub Hu Bada Min Lyrics | Allahu Allahu | Abu Ubayda

As Sub Hu Bada Min Lyrics by Abu Ubayda

As Sub Hu Bada Min Lyrics Is  Urdu, Arabic Gojol. This Song Is Sung By Abu Ubayda. This Song Lyric was Created By Imam Al-Busairi.

যদি আপনাদের নতুন এবং পুরাতন বাংলা গানের লিরিক্স প্রয়োজন হয়, আপনারা সহজেই Banglalyrics26 এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পেতে পারেন।

Song Info
Song: Assubhu Bada – আসসুবহু বাদা
Lyrics: Imam Al-Busairi
Cover: Abu ubayda
Label: Abu Ubayda

Allahu Allahu Gojol Lyrics In Bangla

আসসুবহু বাদা মিন তা’য়াল আতিহী,
ওয়াল্লাইলু দাজা মিও্যয়াফরাতিহী।

আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহ
আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহ
কানজুল কারামি মাওলান নিয়ামী
হাদি’ল উমামী লে শারিয়াতিহী।

নেয়ামাত কা খাজিনা হ্যায় মাওলা,
গাঞ্জিনায়ে রেহমাত হ্যায় আ’কা
হাদি হ্যায় তামামি উম্মাত কে,
আওর রাহানুমা হ্যায় শারিয়াত কে
আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহ।

আসসুবহু বাদা মিন তা’য়াল আতিহী লিরিক্স

As-subhu bada min tala’ atihi
Wal laylu daja min wafratihi
Hai noore sahar chehre se Tere
Aur shab ki rawnaq zulfon se

Kanz-ul-karamii mowl-an-ni’amii
Haad-il-umamii li sharii’ati hii
Naimat ka khazina hai Mawla,
ganjina e rehmat hai Aaqa
Hadi hai tammam ummat ke,
aur rehnuma hai shari’at ke

Sa’tish shajaru nataqal hajaru
Shaqqal qamaru bi ishaaratihi
Ungli ke ishaare ped chale,
Hijaz se patthar bol uthe
Aur chand huwa hai do tukre
angusht ke ek ishaare se

Jibrilu ata laylata asra’
Wa ’r-rabbu da‘a fi hadratihi
Jibril-i Amin paigham-i khuda,
lekar aaye the shab-i asra’
Allah hane Arsh pe bulwiya,
Kurbat ke sharaf unko baksha

Download Gojol 

Leave a Comment